Meedenken over te nemen maatregelen voor verkeer in Cool en Stadsdriehoek

Date:
Time: to
Location: Slaak 12-14

Op dinsdagavond 7 november 2023 om 19:30 uur komt de afdeling mobiliteit van de gemeente Rotterdam een toelichting geven over de voorlopige maatregelen voor verkeer in Cool en Stadsdriehoek. Als wijkraad nodigen we je graag uit voor de bijeenkomst op de Slaak 12-14. Inloop vanaf 19:15 uur (we lenen die avond de wijkhub van Kralingen) vlak bij het Oostplein.

Dit is ook de avond waarop er nogmaals geluisterd wordt naar de ideeën van de bewoners, ondernemers en andere betrokkenen: meedenken is gewenst!

Na deze sessie wordt een definitief verkeer circulatieplan uitgewerkt.