Samen naar een inclusieve wijk

De wijk Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek heeft een multiculturele gemeenschap. Mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden, levensovertuigingen, politieke gezindheden, seksuele gerichtheden, mentale en fysieke gesteldheden en genderidentiteiten leven naast elkaar in het centrum van Rotterdam. Emancipatie, diversiteit en inclusie zijn daarom belangrijke thema’s in onze wijk. Wij willen een wijk waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. De wijkraad zal zich daar ten alle tijden vol voor inzetten. Belangrijk om te benoemen is dat bij onderstaande resultaten en acties niks staat omtrent het thema gentrificatie en betaalbaar wonen. Wij zullen ons als wijkraad hiervoor zowel praktisch als vocaal inzetten. In de eerste instantie zullen we dit doen door zelf acties te organiseren om de verbinding in de wijk te verbeteren waar nodig en toegenomen spanning die gentrificatie met zich meebrengt te adresseren. Daarnaast zijn wij van plan regelmatig in te spreken bij de gemeente rondom het beschikbaar maken van sociale huur, het creëren van een toegankelijk woonklimaat en het tegengaan van gentrificatie.

Ik wil een
inclusieve wijk

Lopende wensen

010 HOME is constant bezig om jullie mooie wensen te vervullen.

Viewing all groups that are Inclusieve wensenlijst

Viewing 1 - 9 of 9 groups

Viewing 1 - 9 of 9 groups

Gerealiseerde wensen

Wij maken graag wensen waar! Wil je weten wat voor mooie wensen we al hebben kunnen realiseren?

Inclusieve initiatieven

010 HOME werkt graag mee om alle inclusieve voorzieningen inzichtelijk te maken.

Opkomende events

Wat zijn de events die binnenkort op de agenda staan?
Bekijk ze snel in onze kalender en mocht je een event missen?

Meld die dan zelf aan!

april 2024

Praat met ons mee

Heb je een wens, vraag en/ of opmerking? Neem dan gerust contact op met 010 HOME. Wij horen graag hoe wij het centrum van Rotterdam nog groener, gezonder, gezelliger, inclusiever en bereikbaarder kunnen maken. Samen gaan wij dit realiseren.

    captcha

    Loes Rojer

    sl.rojer@wijkraadrotterdam.nl

    Loes Rojer is lid van de wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek. Loes zet zich onder andere in voor het thema inclusief in Rotterdam centrum.