Home Forums Bereikbaar Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

 • Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

  Posted by Wijkraad Centrum on 11 februari 2023 at 13:36

  Beste bewoner van het Scheepvaartkwartier,

  Bijgaand ontvangt u het document Concept Plan Toekomstvast Tramnet 2030.

  Vanuit de wijkraad is er al aangegeven dat de tram belangrijk is voor diverse wijk-wijkverbindingen (zie bijlage 1 pagina 73). Zo ook tram 7 naar de halte Willemplein.
  Maar vanwege de kosten-baten analyse lijkt het erop dat tram 7 een andere route gaat rijden en alleen tram 8 een halte heeft op het Vasteland.

  Ook is aangegeven dat er aandacht moet zijn voor alle doelgroepen in de wijk en specifiek de toegankelijkheid van het OV in relatie tot vergrijzing. Ook is opgemerkt dat er eventueel wijkbusjes in combinatie met goede overstapmogelijkheden moeten zijn.

  Als wijkraad worden we nu gevraagd om de volgende 4 vragen aan u te stellen waarbij de antwoorden worden meegenomen in ons gevraagd advies:

  1. Welke voordelen ziet u in de voorliggende plannen voor uw gebied en voor wie?
  2. Welke nadelen ziet u in de voorliggende plannen voor uw gebied en voor wie?
  3. Op welke manieren zouden deze nadelen ondervangen kunnen worden?
  4. Zijn er eventuele nadelen die op een bepaalde manier ondervangen kunnen worden?

  Op 10 maart 2023 is er een gevraagd advies uitgebracht door de wijkraad en verzonden naar de wethouder en de gemeenteraad.
  De belangrijkste adviezen zijn:

  1. Behoud een openbaar vervoerverbinding (liefst tram) in het Scheepvaartkwartier
  2. De openbaar vervoerverbinding is van groot belang voor de ouderen in het Scheepvaartkwartier. Het is belangrijk dat zij zolang mogelijk zelfstandig met het ov naar bijvoorbeeld de markt, winkels, culturele instellingen, sport faciliteiten en gezondheidscentra kunnen gaan.
  3. De openbaar vervoerverbinding is tevens van groot belang voor de toeristen die gebruik maken van de Spido, de RotterTram, genieten van het gebied en het waterbusnetwerk
  4. Tot slot is de openbaar vervoerverbinding van belang om dit deel van het centrum toegankelijk te houden voor mensen met een beperking.
  5. Waar de gemeente inzet op het auto luw maken van het centrum zou het laten vervallen van een openbaar vervoerverbinding de mensen in het Scheepvaartkwartier weer dwingen om van de auto, taxi of vervoer op maat gebruik te moeten maken.
  Door de recente groei van het aantal bewoners is het met de auto in en uit de wijk komen nu al vaak een groot probleem en wordt dan dus alleen maar groter.
  6. Meer auto’s gaat zorgen voor meer luchtverontreiniging en dat in een wijk met misschien wel het mooiste park van Rotterdam.

  Op 22 maart 2023 is dit de reactie van Vincent Karremans (Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit):

  Het gaat hier om een tramlijn waar op dit stuk gemiddeld 9 mensen in een tram zitten, terwijl in een tram 118 mensen passen. Dit is een bezetting van 7%. Mede gelet hierop achten wij bestaande alternatieve reismogelijkheden in de directe omgeving voldoende (metro en tramlijn 8). De OV-bereikbaarheid van het Scheepvaartkwartier wordt vergelijkbaar met bijvoorbeeld die van het Wijnhaveneiland.

  De reactie naar de gemeenteraad op 21 maart 2023 Tramlijn 7: Scheepvaartkwartier (ca. 1.500 reizigers):

  We delen de analyse in PTT dat lijn 7 in het Scheepvaartkwartier te weinig reizigers kent voor een tram. Dit gecombineerd met het feit dat metrostation Leuvehaven en de tramhalte van lijn 8 op het Vasteland op redelijke loopafstand liggen, maakt dat we het uitfaseren van de tram hier acceptabel vinden.

  De vrijwilligers van het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum maken zich grote zorgen over het Plan Toekomstvast Tramnet:
  Lees meer.

  Ook zijn er door de raadsleden vragen gesteld over de juistheid van de data waarop keuzes zijn gemaakt. De data voor tram 7 zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de situatie voor oplevering van de Zalmhaven nieuwbouw. Lees er meer over in de bijlage.

  Wijkraad Centrum replied 2 weken, 5 dagen geleden 2 Members · 25 Replies
 • 25 Replies
 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  11 februari 2023 at 13:38

  Het plan om de route van tram 7 te wijzigen lijkt mij niet verenigbaar met de recente investeringen in de trambogen en overgang op het kruispunt Vasteland/Scheeptimmermanslaan, de aanleg van nieuwe, verhoogdehaltes in de Scheeptimmermanslaanen en niet te rijmen met de uitbreiding van het aantal inwoners van de wijk door hoogbouw in het Zalmhavengebied. Ik zie in de plannen ook veel nadeel voor mijn Rozenlust, Parklaan 11, waar wij veel bezoekers ontvangen die wij aanmoedigen met ov te komen.

  Het Scheepvaartkwartier komt steeds meer in trek als woongebied. We zien kantoren veranderen in woonhuizen. Voorbeelden op het Koningin Emmaplein, de Westzeedijk, de Parklaan, de Westerkade en de Westerstraat. Ontmoedig dat niet door de bereikbaarheid te verminderen.

  Het voorstel wacht ook niet op het meten van het effect van de wijziging van de parkeertarieven.

  Een beter beleid zou m.i. zijn om het gebruik van auto’s te ontmoedigen.

  Het is absurd om de verkeersopstoppingen in de Scheepstimmermanslaan te zien met telkens één persoon in 8m2 blik.

  Als de gemeente wil investeren in de wijk zijn er betere mogelijkheden zoals vergroenen, beperken parkeergelegenheid en het in Stadsvisie 2030 beleden beleid van het maken van verbindingen tussen interessante delen van de stad. Daar is veel winst te behalen.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  11 februari 2023 at 13:38

  Ik zie geen voordelen in het verdwijnen van tramlijn 7 in het Scheepvaartkwartier. Wel nadelen, duidelijk voor de bewoners, die alleen maar in aantal toenemen door de verdichting en verbouwing kantoorpanden nar woningen. Verder mis ik in de analyse geheel de betekenis van lijn 7 als verbinding met het waterbusnetwerk aan de Willemskade en de toeristische functie van de verbinding met de Spido en de wandelboulevard langs het water.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  11 februari 2023 at 13:38

  Ik ben bewoner van het Scheepvaartkwartier, Schiedamsedijk Maastorenflat. Voor mij zal tram 25, als de halte Leuvehaven gehandhaafd blijft, een goede optie blijven het centrum en het Centraal Station te bereiken.

  Vraag 1: als voordelen voor het vervallen van tramlijn 7 zie ik: minder geluidsoverlast, minder verkeersopstoppingen (auto’s en tram zitten elkaar met name in de van Vollenhovenstraat in de weg) dus minder luchtvervuiling door auto’s die hierdoor te lang in de wijk rijden.

  Vraag 2: het vervallen van lijn 7 is een aderlating
  voor ouderen, de Spido kan weliswaar bereikt worden vanaf de Leuvehaven, maar
  het oversteken van de Westzeedijk is nu al gevaarlijk door te geringe
  capaciteit (veel overstekende mensen van twee kanten, die elkaar moeten
  ontwijken) en dan verongeluk je door fietsers en scooters op het fietspad Vraag
  3: ouderen kunnen vaker hun auto gebruiken (niet zo gewenst), shuttlebus
  (enkele vaste momenten op de dag), meer ruimte en tijd voor voetgangers (langer
  wachten voor auto’s; niet erg realistisch gezien het snelweggedrag op deze
  hoofdroute) Vraag 4: de kruising voor voetgangers ondergronds maken en so wie so
  anders inrichten ook voor de vlotte doorloop van de tram

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  11 februari 2023 at 13:39

  Reactie op de vragen over het opheffen van tram 7 naar Willemsplein.

  * Voordelen voor wie

  ?

  * Nadelen voor wie

  Voor mensen wier fysieke capaciteiten afnemen en toch nog actief willen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

  Voor mensen die een voorstander zijn voor een autoluwe stad en daarom kiezen voor OV in de buurt maar wel de mogelijkheid willen hebben dat het OV bereikbaar blijft.

  Lijn 8 Vasteland en metro Leuvehaven is op dit moment al moeilijk te overbruggen gezien mijn fysieke beperking en moet ik overbruggen door weer een auto aan te schaffen.

  Hoe blijf je een onafhankelijke en toch vitale senior?

  Zie mijn gebruik van tram lijn 7

  Lijn 7 gebruik vanaf Westplein

  Naar Centraal station

  Naar Eendrachtsplein voor overstap metro ( sinds Corona mijden we de metro vanwege de drukte door wagons beperking) Met lijn 7 naar de markt halte Goudse singel Met Lijn 7 naar huisarts en apotheek Oude dijk halte Voorschoterlaan Met lijn 7 halte Kruisplein met overstap lijn 25 naar Wilhelminaplein Met lijn 7 naar Sportschool Kralingen Met lijn 7 naar cursussen op de Erasmus universiteit halte Burgemeester Oudlaan

  Mijn visie is om in het centrum te wonen en geen auto meer te bezitten.

  Nog lang een actief leven te lijden maar wel met een makkelijke openbaar vervoers mogelijkheid waarin lijn 7 naar Willemsplein nu voldoet.

  Om lijn 8 op Vasteland te bereiken moet ik de auto nemen en parkeren op Vasteland

  *Hoe kunnen we de nadelen ondervangen en op welke manier?

  Dat is nu al aan de orde omdat als ik laat met de trein in Rotterdam aankom er geen lijn 7 meer richting Willemsplein gaat.

  Ook als ik naar theater of Doelen ga is er geen lijn 7 na afloop waardoor ik thuis kom dus moet ik gebruik maken van mijn auto!

  Weet niet hoe dit te ondervangen alleen toch weer een auto gebruiken.

  Dit was juist niet de bedoeling.

  Ik pleit dus erg voor om rekening te houden in welk business model ook dat er voor een wijk waar vooral veel senioren gevestigd zijn men mensen zo lang mogelijk actief te laten deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  11 februari 2023 at 13:39

  Ad 1. Voor mij als bewoner van het Scheepvaartkwartier zie ik geen voordelen, alleen maar een verdere verslechtering van het OV, dat nu al veel minder frequent rijdt en de mensen weer de auto injaagt. Ik vraag me af of het minder frequent rijden de oorzaaak is van minder gebruikers en daardoor weer van deze verdere verslechteringen.

  Ad 2. Nadelen zijn het geheel vervallen van lijn 7 als snelle verbinding met Centraal, maar ook het verdwijnen van een directe (tram)verbinding met de Coolsingel, omdat lijn 8 niet meer over de Coolsingel rijdt.

  Ad 3. Lijn 8 oude route laten rijden, eventueel route over Coolsingel via Hofplein naar Centraal.

  Ad 4. Beter zou zijn lijn 7 te handhaven en weer frequenter te laten rijden.

 • Marco

  Moderator
  11 februari 2023 at 13:49

  1. Voordelen van voorstel en voor wie: Voordeel is het efficiënter maken van het tramnet. In dit opzicht is het plan voordelig voor alle Rotterdammers. De vraag dient echter te worden gesteld of efficiëntie / kostenbesparing altijd en overal in de stad de leidende factor moet zijn.

  2. Het vervallen van Tramlijn 7 van Centraal Station naar het Willemsplein is nadelig voor met name A: de oudere bewoners van het Scheepvaartkwartier (directe verbinding met Centraal Station, stadscentrum, De Doelen, dinsdag en zaterdag markt etc.) die de transitie naar de fiets niet meer zullen maken, B: voor de patiënten die de ziekenhuis poliklinieken op het Willemsplein bezoeken en de inmiddels daar geplande nieuwe locatie van de GGD maar ook voor C: het uitnodigende gezicht van Rotterdam voor de bezoeker van buiten de stad: Spido, Waterbus, Veerhaven, zomerse antieke tram, Havendagen..

  3. De nadelen, genoemd onder 3 zouden kunnen worden ondervangen door de nieuwe tramlijn 8 te laten oversteken naar de Scheepstimmermanslaan en een rondje te laten maken in het Scheepvaartkwartier met vervallen halte Westplein en maar één instap / uitstaphalte op de Willemskade waarna terug naar Vasteland (daarvoor moet een nieuwe bocht aangelegd).

  Succes met uw werk en vriendelijke groet,

  • This reply was modified 1 year, 2 months geleden by  Marco.
 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 11:55

  Als reactie op uw vragen mbt het conceptplan Toekomstvast Tramnet 2030, kan ik u het volgende mededelen:

  Ad vraag 1 en 2:

  Mijns inziens bevat het conceptplan geen enkel voordeel tov de huidige situatie doch uitsluitend nadelen! Ik vind het onbegrijpelijk dat in het conceptplan het (vrijwel) gehele Scheepvaartkwartier zonder openbaar vervoer komt te zitten en met name dat gedeelte waar zich een grote concentratie van woonflats bevindt met permanente bewoners. Een ieder die gebruik wil maken van het openbaar vervoer zal nu een aantal honderden meters in het ongunstigste geval moeten lopen! Voor mensen die slecht ter been zijn, die een longziekte dan wel een hartkwaal hebben of anderszins hulpbehoevend zijn, is de wijk lopend verlaten op weg naar de dichtstbijzijnde halte (vrijwel) onmogelijk. Een alternatief is dan om met eigen auto dan wel met een taxi de wijk te verlaten, wat slecht is voor het milieu. Tezamen met de inzet van wijkbusjes zal dit leiden tot toegenomen autoverkeer in de wijk, waar dit nu al regelmatig tot verstoppingen leidt. Ook jaagt eigen vervoer of taxivervoer de mensen onnodig op kosten. Met het oog op de vergrijzing zal de categorie mensen die naar alternatief vervoer moet uitwijken bovendien uitsluitend toenemen.

  Een rampzalig vooruitzicht dus en een onzinnig voorstel.

  Als reactie op de vragen 3 en 4 kan ik u uitsluitend voorstellen de situatie te laten zoals hij is, waarbij in ieder geval het gedeelte van lijn 7 binnen het Scheepvaartkwartier behouden blijft.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 11:56

  Ik woon aan de Willemskade en maak regelmatig gebruik van lijn 7. Nu willen ze lijn 7 helemaal opheffen in het Scheepvaartkwartier………..

  Ad 1: voordelen: geen!

  Ad 2: nadelen: vooral ’s avonds. Het betekent nl. dat ik het laatste stuk over het Willemsplein moet om thuis te komen. En daar ben ik niet te lui voor, maar ik vind het eng. Het is een leeg, donker plein en als iemand slechte bedoelingen heeft, kan ik gillen wat ik wil maar niemand die mij te hulp schiet. Resultaat: ik durf ’s avonds niet meer naar het centrum om naar De Doelen of de Schouwburg of bioscoop te gaan.

  Ad 3: opvang nadelen: betere verlichting op het Willemsplein; een noodknop; pendelbusje

  Ad 4: opvang nadelen: volgens mij is dit een herhaling van vraag 3. Oplossing: de tramlijn 7 niet opheffen in het Scheepvaartkwartier. Er komen juist steeds meer mensen in deze wijk wonen.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 15:59

  Vraag 1:

  Zie geen voordelen, wel weer minder service voor onze wijk. ( lijn 7 rijdt ’s avonds na 20.00 uur al niet meer, lastig na bv. theaterbezoek of restaurant) Voordeel alleen voor de RET, kostenbesparing?)

  Vraag 2:

  Voor mij zullen de nadelen best groot zijn. Ik maak nl. veelvuldig gebruik van lijn 7.

  * In- en uitstaphaltes dichtbij,

  * goede verbinding naar CS en verder bv. de Meent en omstreken,

  * en naar het Eendrachtsplein voor de boodschappen op zowel Oude als Nieuwe Binnenweg en de rest van “de stad”

  * waar het makkelijk is om over te stappen op lijn 4 voor o.a. EkoPlaza, andere winkels en familie bezoek.

  * of overstappen op de metro.

  Kortom ik zou het jammer vinden als lijn 7 hier niet meer zou rijden.

  Vraag 3/4

  Ten eerste: * lijn 7 blijft!

  * minder frequent /later beginnen?

  Ten tweede: Zou lijn 8 geen lusje kunnen maken Scheepstimmermanslaan- Willemskade – Westerstraat-Vasteland?

  (Willemsplein is dan niet meer het eindpunt!)

  Ik hoop dat wijkraad zijn uiterste best zal doen om lijn 7( zolang mogelijk) op een of andere manier voor de wijk te behouden!

  Niet alleen voor mij maar ook voor de vele andere bewoners “op leeftijd”!

  Hartelijk dank voor jullie inspanning, tijd en energie! Succes !

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 16:00

  Voordelen tot op heden:

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 16:00

  Nadelen tot op heden:

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 16:00

  Aanbevelingen tot op heden:

 • Marco

  Moderator
  12 februari 2023 at 17:07

  Vraag1:

  Er is geen voordeel.

  Het openbaar vervoer is volledig verdwenen.

  Alleen de naam Vasteland blijft gehandhaafd, de halte is op de Westzeedijk.

  Vraag 2:

  De verbinding met het Wiilemsplein is van groot belang voor de bewoners, de horeca, het toerisme etc.

  Voor een groot percentage bewoners die op de leeftijd “zestigplus” zijn, Is de afstand beloopbaar, het afzetten bij een halte is goed te doen.

  Het afzetten bij het vasteland/westzeedijk vaak onmogelijk.

  Vraag 3:

  Het is een buitengewoon aangename wijk met alle voorzieningen.

  Als u het openbaar vervoer weg haalt zijn wij genoodzaakt om te VERHUIZEN.

  Ik begrijp dat onze situatie niet belangrijk is.

  Al zou de tram vanaf 9 uur tot 21 uur , 2 x per uur rijden zou voor velen al Een oplossing kunnen zijn.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  13 februari 2023 at 15:30

  De RET dient een dienstverlenend bedrijf te zijn waarvan het geheel van lijnen onderdeel maakt van de stad. Dat betekent dat sommige lijnen niet rendabel zijn maar wel belangrijk voor de imago en het functioneren van de stad als geheel. Dat de RET onbetaalbaar zou zijn is een mythe. Deze lijn bestaat al heel lang en niet voor niets en zal met de groei van de stad aan betekenis winnen.

  De wijk is een belangrijk onderdeel van de toeristische route van de stad met haar mooi huizen, kade, haven en park. Een museum en horecagelegenheden zijn er gevestigd wiens bezoekers er veelal met de tram komen. Regelmatig vinden er grote en kleine evenementen. De Waterbushalte, de Spido en de antieke tram dragen bij aan hoogwaardig stadstourisme.

  Voor bewoners van alle wijken is het belangrijk dat de tram in het hart van hun wijk rijdt. Dan is hij ook voor de meeste mensen bereikbaar. Minder validen en niet auto- of fiets rijdende mensen zijn er afhankelijk van. De Scheepvaartkwartier is een uitgestrekt gebied waar niet overal veilig lopen is en waar mensen ervoor kiezen om de veilige straten te gebruiken die naar de tram leiden. De tram genereert meer mensen op straat en maakt de wijk veiliger.

  Er is een kleine openbare garage in de wijk en er zijn logistieke problemen wegens het dagelijkse in- en uitkomend verkeer uit de wijk. De tram is een betrouwbare middel om deze te bereiken en dient de normale diensttijden te rijden. Het is niet alleen een service aan de hele gemeenschap maar ook een escape route tijdens calamiteiten met de andere tramroute door het Westzeedijk.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  13 februari 2023 at 21:12

  Tijdwinst is niet voor alle reizigers een groot belang. Wel voor woon-werk-verkeer, maar gepensioneerden hebben doorgaans ruim de tijd, en voor hen is gemak veel belangrijker, zeker als zij met een rollator of boodschappenwagen op stap zijn. Dan maken zij liever een omweg, dan dat zij moeten overstappen.

  De moderne lage-vloer-trams zijn voor ouderen het optimale vervoermiddel; je kunt gemakkelijk in- en uitstappen, er is ruimte voor de rollator e.d. Gemakkelijk in- en uitstappen geldt ook bij de metro, maar daar heb je vaak roltrappen en daar heb je niets aan met een rollator; bovendien zijn roltrappen vaak buiten dienst. Bij bussen is in- en uitstappen beduidend lastiger, en ze hebben minder ruimte. Buschauffeurs hebben er een hekel aan want instappen met een rollator kost extra tijd, en dat brengt de stiptheid in gevaar.

  Van besparingen komt weinig terecht, als de reizigers het OV de rug toe keren. Als het OV voor ouderen minder aantrekkelijk wordt, zullen zij meer gebruik gaan maken van Vervoer op Maat, en dat kost de overheid ook geld. Het is nodig dit soort effecten in rekening te brengen.

  Bij de verplaatsingen zijn fietsen en (deel)scooters een veel grotere rol gaan spelen. Juist voor ouderen zijn de nieuwe vervoermiddelen echter bijna niet interessant. Slecht parkeren door gebruikers van deze vervoermiddelen geeft veel overlast; het wordt tijd dat de gemeente hier gaat handhaven, mede ten behoeven van de ouderen die aangewezen zijn op een rolstoel of rollator. Door deze ontwikkeling en door de veroudering van de bevolking worden de ouderen steeds belangrijker als klanten van het OV.

  Het tramtraject van lijn 7 over de Oudedijk, of dat van lijn 4 in Hilligersberg is van groot belang voor ouderen. Zij gaan ermee naar de stad voor bibliotheek, musea, winkels e.d. Vervanging door een buslijn, die ze bovendien niet brengt waar ze willen zijn, zal betekenen dat de meesten niet meer met het OV gaan. De rentabiliteit van de vervangende bus zal daardoor nog slechter zijn dan die van de tram.

  Dan het tramtraject van lijn 7 in het Scheepvaartkwartier: dit is van groot toeristisch belang vanwege de hotels in deze buurt en vanwege de Spido. Toeristen en dagjesmensen zullen meer moeite hebben om de Spido te vinden vanaf de Leuvehaven.

  Daarnaast zijn er veel meer mensen in de buurt komen wonen. In de nieuwe woontorens is veel minder parkeerruimte gepland dan in eerder gebouwen, met als argument dat er goed OV beschikbaar is. Dan is het raar om het OV te verslechteren.

  Conclusie: De voorstellen zijn ontstaan vanuit een zeer eenzijdige visie, waarbij de belangen van oudere reizigers zijn genegeerd. Ook neveneffecten van de maatregelen zijn niet doordacht.

Page 1 of 2

Log in to reply.