Home Forums Bereikbaar Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  14 februari 2023 at 13:29

  Ik zie het als een probleem voor de senioren, specifiek senioren die minder goed ter been zijn.

  Het is belangrijk dat zij zolang mogelijk zelfstandig met het ov naar bijvoorbeeld winkels, huisartsen, ziekenhuizen en de tandarts kunnen gaan.

  Ouderen met een krappe beurs kunnen een taxi niet betalen. De wijkbus is in zo’n geval mogelijk wel een optie.

  Daarnaast is het om eenzaamheid tegen te gaan, voor veel ouderen belangrijk dat zij voldoende blijven ontmoeten. Dit kan onder andere door naar locaties te reizen waar samen eten projecten lopen of andere leuke activiteiten plaatsvinden.

  Bijvoorbeeld beweegprogramma’s, digitale ondersteuning of creatieve cursussen specifiek voor ouderen. Dergelijk aanbod vindt vaak plaats in Huizen van de Wijk of andersoortige ontmoetingsplekken.

  Deze moeten uiteraard wel goed bereikbaar zijn met het ov.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  14 februari 2023 at 13:30

  Ik zie geen enkel voordeel voor het gebied en/of haar inwoners.

  De nadelen zijn legio. Ik noem er een paar:

  • Het gebied heeft nu (met
   name in de lange spitsuren) al een groot probleem mbt de mogelijkheden om
   de wijk uit of in te komen. Na de bouw van de Zalmtoren is dat nog veel
   verder verslechterd. Het voorgenomen besluit maakt de verbinding met CS
   aanzienlijk langzamer en zal nog meer druk op de veel te kleine toe- en uitgang
   voor auto’s van de wijk veroorzaken. Deze verschraling van het OV zal
   onvermijdelijk een groter auto-gebruik triggeren waardoor de
   bereikbaarheid nog verder verslechterd.
  • Het groeiende toerisme
   in Rotterdam richt zich deels op de Erasmusbrug en de Spido. Inkomende
   toeristen hoeven slechts de goed tram te kiezen. Als dit voorgenomen
   besluit wordt aangenomen dan zullen (met name in het seizoen) grote
   groepen niet-Rotterdammers gaan dwalen door de wijk of zelfs helemaal
   verdwalen. Beiden geeft overlast voor de bewoners.
  • Lijn 7 slingert door het
   Scheepvaartkwartier en zet mensen dus dicht bij hun voordeur af. Met name
   voor de senioren is dat plezierig. Immers; de veiligheid in de binnenstad
   is de laatste 10 jaar niet bepaald toegenomen. Rondhangende niet-Scheepkwartierders
   geven ’s avonds een indringend gevoel van onveiligheid. Het afsluiten van
   de wijk voor het OV zal met name senioren nopen om na zonsondergang binnen
   te blijven.
  • In algemene zin is het
   bijzonder om te zien dat B&W zich inspant om de stad auto-luw te maken
   en tegelijkertijd het OV wil verschralen.. Wij zijn het met beide
   beleidsvoornemens niet eens, maar het is bijzonder om te zien dat dit
   college dat allebei tegelijk wil doen..

  Wij zien niet echt een manier om de nadelen te ondervangen en pleiten ernstig voor het handhavcen van lijn 7. Mocht het college zijn zin doordrijven dan is vergroting van de in- en uitgang de wijk in en uit voor het autoverkeer onontkoombaar daar anders het verkeer naar en van het Vasteland volledig vast zal lopen en het vrijwle de hele dag “spitsuur” zal worden.

  Ik wens jullie succes met het tegenhouden van deze destructieve voorgenomen beslissing.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  15 februari 2023 at 16:21

  1. Voordelen: geen enkele

  2. Nadelen: er wordt aanbevolen door de gemeente de auto zo min mogelijk te gebruiken in Rotterdam. Je zou zeggen dan moet er goed openbaar vervoer zijn.

  Vooral in deze wijk wonen aanzienlijk veel oudere mensen die als ze naar de stad of een voorstelling of film willen gebruik moeten maken van lijn 7 om daar te komen.

  Onbegrijpelijk dat deze lijn opgeheven wordt in het Scheepvaartkwartier.

  Bovendien zijn pas de rails van tramlijn 7 in en uit de wijk totaal vernieuwd voor, naar ik aanneem, een aanzienlijk bedrag. Wat een verspilling van geld.

  3. Er is maar 1 manier, lijn 7 te laten rijden.

  4. Wat gaat er gebeuren met de tramrails die door het Scheepvaartkwartier liggen. Worden die nu weer weggehaald of gaan ze die gebruiken voor een alternatieve route voor andere trams als er ergens obstakels zijn?

  Al met al een heel slecht idee voor de bewoners van het Scheepvaartkwartier.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  18 februari 2023 at 12:30

  1. Geen voor de ouderen.

  2. Ach, nee toch! De gedachte alleen al, Tram 7 eruit. Niet doen! In deze wijk wonen veel ouderen. Willen zij de stad in, even eruit naar bijvoorbeeld Meent, moeten zij Nu Al naar Leuvehaven lopen. Als je tram 7 er ook uithaalt, komen zij helemaal nergens meer, ja, achter de geraniums.

  3. Geen.

  4. Geen.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  18 februari 2023 at 12:31
  1. Geen voordelen voor het Scheepvaartkwartier
  2. Nadelen:
  • Veel oudere bewoners rond het Willemsplein,
   die niet meer (kunnen/willen) fietsen, maken gebruik van lijn 7 om naar de
   stad, Doelen, Theater etc te gaan.
  • Bereikbaarheid voor bezoekers Spido, vervoer
   per Waterbus vanaf Willemskade, bezoek Wereldmuseum vermindert en is
   bovendien moeilijker te vinden voor toeristen.
  • Gemeente wil de stad autoluw maken door het
   openbaar vervoer te verbeteren. Het (gedeeltelijk) weghalen van OV kan ik
   hiermee niet rijmen.
  • Tram 7 zou te weinig gebruikt worden.
   Willemsplein is begin- eindpunt; dat is altijd minder druk.
  • Veel mensen zijn in het Scheepvaartkwartier
   komen wonen (terwijl de parkeermogelijkheid bij nieuwe flats minder is)
   omdat hier goed OV is. Bij verslechtering hiervan zullen sommigen de wijk
   weer gaan verlaten.
  • Naar het Sparta Stadion gaan met lijn 8 kan
   niet meer. Geen parkeergelegenheid in de omgeving van het Kasteel
  1. Men zou lijn 8 door de wijk kunnen laten
   rijden, dus een extra rondje laten maken.
  2. Ik heb geen idee. Het is gewoon een zeer slecht
   plan!
 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  19 februari 2023 at 14:32

  Wij willen hierbij input geven over dit onderwerp. We zijn al wat ouder, hebben geen auto en zijn afhankelijk van het OV.

  Wij zien geen voordelen in het plan, wel veel nadelen:

  • Geen OV meer in de
   wijk Scheepvaartkwartier
  • De Westzeedijk en het Vasteland
   zijn druk en onoverzichtelijk, zeker qua fietspaden. Dus oversteken is
   geen sinecure
  • Voor toeristen is de wijk met
   de vele attracties lastiger te bereiken
  • Er zijn veel nieuwe bewoners
   bijgekomen (Zalmhaven), meer dan 1000 en er is een stijgende lijn

  Algemeen:

  De telling waarop dit plan is gebaseerd is achterhaald vanwege het grotere aantal toeristen en de vele nieuwe bewoners. Als de plannen zo doorgaan is dit DE manier om het gebruik van de auto in de wijk te promoten.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  7 maart 2023 at 17:27

  Geachte leden van de wijkraad Cool/Scheepvaartkwartier/Stadsdriehoek,

  Sinds ongeveer 30 jaar ben ik bewoonster van Cool. Ik maak veel gebruik van het openbaar vervoer,

  vooral van tram 7. De tram is voor mij, als 88-jarige die met een stok loopt, een belangrijk

  vervoermiddel. Ik kom er mee naar het Willemsplein waar mijn huisarts gevestigd is en naar het

  Centraal Station en verder de stad in. Via internet las ik dat de RET van plan is om de route vanaf het

  Centraal Station naar het Willemsplein te schrappen als bezuiniging. RET denkt dat iedereen blijkbaar

  kan fietsen of lopen, maar voor veel ouderen is dat moeilijk bijvoorbeeld door evenwichtsproblemen.

  In deze wijk wonen echt niet alleen jongeren en studenten, maar ook veel ouderen die het openbaar

  vervoer nodig hebben om hun sociale contacten te onderhouden bijvoorbeeld. Natuurlijk zijn wij blij

  met het gratis openbaar vervoer, maar dan moet dat wel bereikbaar zijn.

  Ik las ook op internet dat de wijkraad Delfshaven zich sterk maakt tegenover de RET (en

  waarschijnlijk de gemeente) vanwege geplande opheffing van tramlijnen in hun wijk.

  Mijn vraag aan u : wilt u zich sterk maken om tramlijn 7 te behouden op de route van Willemsplein-

  Centraal Station v.v.?

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  15 maart 2023 at 07:31

  Beste Metropoolregio, RET en gemeente Rotterdam,

  Dank u voor de mogelijkheid om een reactie te geven op de plannen voor een “toekomstvast
  tramnetwerk”. Dit is mijn persoonlijke reactie als centrumbewoner van Rotterdam en regelmatig
  gebruiker van de tram.

  1. Inleidende opmerkingen

  a. De titel van uw document luidt: “toekomstvaste tramnet”. De geschiedenis leert ons, dat het
  tramnetwerk in het verleden zeer vaak is veranderd. Wie herinnert zich nu nog een tram op
  de Beukelsweg of de Bergselaan naar het Lisplein? Wat u nu als toekomstvast presenteert, is
  over 10 jaar weer achterhaald. De stad en de regio blijven zich ontwikkelen, de
  vervoersbewegingen veranderen. Dus is het goed dat u het OV-netwerk daarop aanpast,
  maar toekomstvast is uw voorstel zeker niet.

  b. Ik schrik er van dat u de meeste stadstramlijnen uit de roulatie wilt nemen. Juist nu de
  gemeente Rotterdam de stad autoluw maakt en graag ziet dat bewoners en bezoekers veel
  meer van het openbaar vervoer en de fiets gebruik gaan maken, gaat u drastisch in de
  stadstramlijnen schrappen. Dat rijmt niet met elkaar.

  c. Ik schrik van het gebrek aan ambitie in uw document: een gemiddelde snelheidsverhoging
  van 17 kilometer naar 21 kilometer per uur blijft een slakkengang. Nu snap ik, waarom ik in
  veel situaties op de fiets sneller ben dan met de tram!!!

  d. De stadstramlijnen zijn sowieso wat trager door belemmeringen van het andere verkeer, dus
  door deze lijnen op te heffen, gaat de gemiddelde snelheid van het resterende tramnetwerk
  sowieso omhoog zonder dat dit u inspanning kost.

  e. Ik vind het jammer, dat u voor dit plan niet kijkt naar het geheel van OV-lijnen: trein, metro,
  waterbus en bus. Pas door het hele OV-netwerk in ogenschouw te nemen en ook de
  toekomstplannen daarvoor mee te nemen, kunt u een goed oordeel vellen over het
  tramnetwerk. Zo kan ik me bij voorbeeld voorstellen, dat het eventueel opheffen van de tram
  naar Het Kasteel pas in ogenschouw wordt genomen, wanneer er een alternatief is in de
  vorm van een station “Van Nelle”.

  f. U moet ook rekening houden met de nieuwe brug over de Maas tussen De Esch en
  Feijenoord. Volgens het gemeentebestuur zou hier een tram moeten komen. Hopelijk komt er
  op dit traject echt een tram. Daarmee moet u ook nu al in uw plan hier rekening houden, bij
  voorbeeld door de route van de nieuwe lijn te bepalen, delen van een nieuwe lijn aan te
  leggen en nieuwe trams te bestellen. Daarmee moet u niet wachten, totdat die brug er ligt.

  2. Opmerkingen bij tramlijn 4

  – Ik vind het een slecht plan om tram 4 niet verder dan Station Noord te laten rijden.

  Reizigers naar Hillegersberg moeten overstappen op een bus of via bus 35 naar
  metrostation Melanchtonweg reizen. Overstappen doen reizigers niet graag. Het
  betekent extra wachten in kou en regen en is al helemaal niet handig als je minder goed
  ter been bent of met een kinderwagentje reist. Dat betekent dat u de helft van de
  reizigers verliest. Bus 35 is geen goed alternatief, want de bus loopt steevast vast tussen
  het autoverkeer op de drukke Molenlaan. Wellicht dat na 2025 enige verbetering van
  deze congestie optreedt na oplevering van de A16.
  De Straatweg heeft nu geen eigen perrons bij de tramhaltes, maar die kunnen wel
  aangelegd worden. Er is ruimte genoeg. Op de veel smallere Noordsingel, de Oudedijk en
  de Nieuwe Binnenweg zijn deze perrons er ook gekomen.

  – Tram 4 op de Nieuwe Binnenweg!

  Voor wat betreft het idee om tram 4 niet meer op de Nieuwe Binnenweg te laten rijden,
  verdenk ik u van een salamitactiek. Eerst kort u “tijdelijk” lijn 4 in tot het Heemraadsplein
  en rijdt u niet meer het volledige traject tot Marconiplein. Vervolgens constateert u, dat
  tram 4 op het ingekorte stuk te weinig reizigers trekt. Goh, hoe zou dat nu komen? U zegt
  ook dat op dit deel van de lijn de passagiers maar enkele haltes meerijden, maar waarom
  is dat een probleem? Dit geeft juist aan, dat de tram in een behoefte voorziet!
  Het klopt, dat de Nieuwe Binnenweg, met name het gedeelte tussen Lage Erfbrug en
  ’s Gravendijkwal qua verkeer hopeloos is. Als fietser vermijd ik deze route vanwege het
  smalle wegprofiel, de hopeloze drukte, het (parkeer) gedrag van automobilisten, de vrees
  met de fietsband in de tramrails klem te raken en te vallen. In plaats van de tram te
  skippen, pleit ik ervoor om vooral het autoverkeer te beperken. Om meer ruimte te
  scheppen, zou het tramverkeer ook over één spoor kunnen worden geleid, zoals dat bij
  voorbeeld in de Leidsestraat en de Utrechtsestraat in Amsterdam gebeurt. Als u
  desondanks besluit om de tramlijn op de Binnenweg te laten verdwijnen, moet u ook snel
  de rails verwijderen en toch het autoverkeer serieus beperken anders blijft het hier
  hopeloos fietsen.

  – Eendrachtsplein

  In uw plannen zou de tram moeten rijden tot Eendrachtsplein, maar waarom u voor deze
  eindhalte hebt gekozen, maakt u niet duidelijk. De tram kan nu op Eendrachtsplein niet
  keren. De RET heeft geen tweerich
  tingstrams. De aanschaf van tweerichting trams voor
  deze lijn is natuurlijk ook een op
  tie, maar kost vele jaren en veel geld. Om terug te komen
  bij uw salamitac
  tiek, is het dan makkelijker om tram 4 tot het Centraal Station te laten
  rijden, want rich
  ting Eendrachtsplein rijdt er toch al een andere lijn. En ach de pessimist
  in me zegt, dat vervolgens dat kleine ritje tussen Rotterdam Centraal naar sta
  tion Noord,
  tja dat kan daarna natuurlijk ook wel weg.

  – Conclusie

  Uit bovenstaande is duidelijk, dat ik voor handhaving van tram 4 vanaf de Molenlaan naar
  in elk geval het Heemraadsplein, maar liever tot het Marconiplein ben.

  3. Opmerkingen bij tramlijn 7

  – Tram 7 (of tram 4) moet naar het Willemsplein blijven rijden

  In mijn visie moet er een tram naar het Willemsplein blijven rijden. Dan is er voor
  reizigers een goede connec
  tie met de Waterbus en voor bezoekers met de Spido en het
  Wereldmuseum. Er komen ook steeds meer mensen in het Scheepvaartkwar
  tier te
  wonen. Tram 4, die in uw plannen tot Eendrachtsplein moet rijden, is ook een goede
  keuze. Welke lijn deze verbinding verzorgt, doet er niet toe. Het Willemsplein wordt ook
  gebruikt door de historische lijn 10, dus dit traject moet sowieso in stand blijven.

  – Tram 7 moet door Kralingen blijven rijden

  Regelmatig reis ik tussen het centrum en Kralingen naar onder andere het Kralingse Bos.
  De halte van tram 7 is voor mijn deur en de tram levert me direct af op mijn bestemming,
  meestal halte Mecklenburgerlaan of Essenlaan.
  Misschien zeggen uw sta
  tistieken iets anders, maar ik zie dat tram 7 meestal goed is
  bezet. U schrijft dat het traject door Kralingen wel weg kan, omdat ook de metro hier
  rijdt. Dat klopt maar heel gedeeltelijk. Tram en metro hebben maar één
  corresponderende halte: Voorschoterlaan. Tram 7 bedient ook Kralingen West. In de
  omgeving van de haltes Jericholaan, Vlietlaan en Boezemsingel met onder andere
  woonzorgcentrum Hoppesteyn en de seniorenwoningen van de Koninginnetoren bedient
  de tram zo’n 4.300 adressen, ruim 10.000 bewoners. Als tram 7 verdwijnt, is er geen
  ander openbaar vervoer voor de bewoners in deze buurt, want de metro komt hier niet.

  – Maak tram 7 sneller

  Tram 7 kan veel sneller worden gemaakt door de tram via de Goudsesingel te laten
  rijden. Nu loopt de tram vast in de Jonker Fransstraat voor dubbel geparkeerde
  bezorgbussen en raken fietsers bij het verkeerslicht Jonker Fransstraat / Goudsesingel
  tussen tram en autoverkeer klem. Ook het kruispunt Linker Rottekade / Crooswijksestraat
  bij de Zaagmolenbrug vormt voor alle weggebruikers een gevaarlijke oversteek.
  Daarnaast vormt de Pijperstraat net zo’n flessenhals als de Zaagmolenstraat, waar tram,
  auto’s en fietsers elkaar enorm hinderen en basisschoolleerlingen op de fiets door de
  chaos moeten laveren. Geert Kloppenburg heeft deze situa
  tie gefilmd; zie:
  https://youtu.be/-CVXa4ynhFE. De problema
  tiek in de Pijperstraat is op te lossen. Want
  waarom moet er zo nodig aan beide kanten geparkeerd worden? De parkeerplaatsen
  kunnen plaatsmaken voor een veilig fietspad.

  – Tram 7 naar Nieuw Kralingen is problematisch

  In uw voorstel wilt u tram 7 vanaf de Pijperstraat naar het noorden laten rijden. Dan
  blijven de hierboven genoemde knelpunten bestaan. Het is ook de vraag of een tram
  naar Nieuw Kralingen voldoende reizigers gaat opleveren. Het vervoerspoten
  tieel van
  deze nieuwe buurt met zo’n 800 woningen, dus ± 2.000 bewoners met vermoedelijk een
  hoog autobezit, is waarschijnlijk niet zo groot en alleen
  tijdens mooie zomerdagen zal de
  tram wat meer reizigers trekken van / naar het Kralingse Bos. Om dit te realiseren moet u
  veel inspanning verrichten, want er liggen nu geen rails naar het bos. Het plan voor
  Nieuw Kralingen voorziet niet in een tram, dus dat betekent ook aanpassing van het
  bestemmingsplan en waarschijnlijk ook weerstand van de bewoners van deze nieuwe
  buurt.
  Bus 38 bedient Crooswijk ook, maar beter en fijnmaziger en kan met een ommetje ook
  Nieuw Kralingen bedienen. De bus is sneller en wendbaarder dan de tram, maar bus 38 is
  niet zo betrouwbaar. De bus rijdt nu maar 2x per uur, ritten naar Crooswijk vallen de
  laatste
  tijd regelmatig uit en de bus rijdt niet meer op zondag. Met een veel betere
  dienstregeling en eventuele grotere dubbelgelede bussen kan bus 38 naar Crooswijk net
  zo goed tram 7 naar Nieuw Kralingen vervangen.

  – Een “snelle” bus 50 tussen Melanchtonweg en Kralingen biedt geen soelaas

  Voor Kralingen biedt een bus naar Metro Melanchtonweg geen oplossing. U zegt dat deze
  bus een snellere verbinding met Den Haag Centraal oplevert. U zegt dat nu de snelste
  route via Schiedam Centrum in 51 minuten mogelijk is. Dat klopt niet. De snelste route
  van Kralingen naar Den Haag Centraal loopt via sta
  tion Blaak, waar je op de trein kan
  overstappen. Deze route kan volgens de reisplanner in 47 minuten worden afgelegd,
  maar soms ook al in 43 minuten. Een overstap op metro E via Beurs is vrijwel net zo snel.
  Veel reizigers zullen via Beurs rich
  ting Den Haag Centraal reizen, omdat dit goedkoper is
  en voor een reis met de metro en de NS twee abonnementen of kaartjes nodig zijn.
  Deze bus zal ook regelma
  tig vastlopen op de Gordelweg en in het Muizengaatje. Nu al is
  er regelma
  tig congestie op de Gordelweg en dat wordt straks alleen maar meer als het
  verkeer vanaf de Verlegde Bosdreef via de Gordelweg moet rijden. Ook het Muizengaatje
  (de onderdoorgang bij Sta
  tion Noord) is een berucht congestiepunt.

  4. Opmerkingen bij tramlijn 24

  – Tram 24 moet sneller

  Regelmatig reis ik tussen Rotterdam Centrum en Vlaardingen – Holy. Soms doe ik dat met
  tram 24. Handig, want de tramhalte Stadhuis is vlakbij mijn huis. Onhandig, want de
  tramlijn is veel te traag. De tram ondervindt veel vertraging op de West-Kruiskade. Druk
  verkeer en dubbel geparkeerde auto’s zijn de oorzaak en de handhaving is onvoldoende.
  Soms staat ook nog eens de Mathenesserbrug open. Met de fiets, soms in combina
  tie
  met de metro, ben ik sneller.

  – Verbeter de overstap op Nieuwland

  De overstap op metrostation Nieuwland van metro op de tram en andersom is onhandig.
  De halte was vroeger onder het sta
  tion, zodat je makkelijk kon overstappen, maar al weer
  een hele
  tijd geleden is de tramhalte verplaatst naar het noorden. Wie dit heeft verzonnen en bestuurlijk heeft goedgekeurd, zit waarschijnlijk alleen in de auto. De
  overstap moet echt beter!

  Tot slot

  Geen woorden, maar daden, schrijft u in uw plan. Ik hoop, dat u uw woorden nog eens zult
  heroverwegen, voordat u tot daden overgaat, want aan uw plan zitten serieuze nadelen. De reiziger
  op 1, 2 en 3, wordt wel gezegd over het openbaar vervoer. Ik hoop dat u dat uitgangspunt beter ter
  harte neemt, dan u nu in dit plan doet. Ik ben benieuwd naar uw reac
  tie op mijn brief en naar het
  definitieve plan.

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  5 april 2023 at 07:35

  Betreft: reactie op Concept- Plan Toekomstvast Tramnet 2030 (PTT)

  Groningen, 30 maart 2023

  Aan de leden van de gemeenteraad van Rotterdam

  cc. MRDH

  cc. RET

  Geachte leden,

  U zult wel denken: wat moet een inwoner van de stad Groningen met het PTT 2030 en waarom

  ontvangen wij een inspraakreactie? De reden is dat ik jarenlang in Rotterdam heb gewoond, mijn

  familie daar vandaan komt en ik een grote fan van Rotterdam ben. Daarnaast ben ik opgeleid tot

  verkeerskundige en heb als senior beleidsmedewerker veel kennis en ervaring opgebouwd met

  werken bij NS, provincie en gemeente Groningen en als docent bij Ruimtelijke Ontwikkeling bij de

  NHL Stenden hogeschool in Leeuwarden. In die hoedanigheid heb ik veel belangstelling en kennis op

  het gebied van openbaar vervoer.

  In de pers, de berichtgeving van de MRDH en in vakliteratuur heb ik gelezen over het PTT 2030. Toen

  ik het rapport had gelezen ontstond bij mij een onbestemd gevoel: WAT GEBEURT HIER???

  Naast versterking van bestaande tramlijnen (de 20-ers) worden cruciale tramlijnen die voor de

  ontsluiting van een groot aantal woongebieden op de rechtermaasoever de nek omgedraaid: de

  lijnen 4, 7, 8 en een gedeelte van lijn 21 in Schiedam. Van de lijnen 4, 7 en 8 blijven geamputeerde

  trajectgedeelten over als een ‘doekje voor het bloeden” (zie kaartbeeld 1 op pagina 5). U zult het met

  mij eens zijn dat een beetje weldenkend mens zal kunnen vaststellen dat voor een grote groep

  inwoners van Rotterdam dit uiteindelijk de opheffing van drie belangrijke tramlijnen betreft.

  In mijn reactie zal ik op een aantal onderdelen van het plan ingaan: algemeen, duurzame mobiliteit,

  kosten en opbrengsten, infrastructuur, de bus als alternatief, reistijd, verkeersveiligheid, de nieuwe

  oeververbinding (NOV), stremmingen en omleidingen en cultuur en toerisme. Tenslotte ga ik in op

  enkele specifieke aspecten van de lijnen 4, 7 en 8.

  Algemeen

  Met veel belangstelling heb ik het concept Plan Toekomstbestendig Tramnet 2030 (PTT) gelezen, Ik

  ben echter nogal geschrokken van de invulling van het begrip “toekomstbestendig”, want in feite is

  het PTT een ordinaire bezuinigingsmaatregel, waarvoor de stadstramlijnen 4, 7 en 8 moeten bloeden.

  In het PTT worden heel veel argumenten “gebruikt cq gezocht” om het enige doel (bezuinigen,

  bezuinigen) te rechtvaardigen. Ik heb mij al lezende dan ook verbaasd over de mate van

  deskundigheid bij de projectgroep die het rapport heeft opgesteld. Er is van een zeer eenzijdige

  benadering uitgegaan in plaats van dat er nagedacht is over het anders invullen van de

  bezuinigingsoperatie (€ 4,0 mln. op jaarbasis), bijvoorbeeld door de afschrijvingstermijn van de

  infrastructuur te verlengen. Ook neemt met de stijging van het aantal inwoners, de BDU-uitkering

  van het Rijk naar de MRDH toe en blijft niet, zoals het rapport suggereert, gelijk. Ook kunnen de

  bestuurders van de MRDH ervoor kiezen om minder in auto-infrastructuur te investeren en meer in

  exploitatie van het openbaar vervoer. Zij kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan de provincie

  Groningen die “eigen geld” in de exploitatie van het openbaar vervoer steekt, naast de BDU-bijdrage

  die zij van het Rijk ontvangt. Waarom zou de gemeente Rotterdam dit niet kunnen doen?

  In het PTT wordt volledig voorbij gegaan aan de maatschappelijke functie van het openbaar vervoer.

  In de afgelopen tijd heeft de pers hieraan meerdere malen aandacht besteed, zoals in het TV

  programma Pointer, naar aanleiding van een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Aan

  de maatschappelijke trends, zoals vergrijzing, voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, etc.) op

  grotere afstand en het langer zelfstandig thuis wonen van senioren, wordt in het PTT 2030 geen

  enkele aandacht besteed.

  Daarnaast werkt Rotterdam aan het tegengaan van armoede; in veel wijken is sprake van

  vervoersarmoede en juist in wijken als het Oude Noorden, Kralingen-west, Spangen, Bospolder-

  Tussendijken en het Kleiwegkwartier kunnen de lijnen 4, 7 en 8 bijdragen aan het verbeteren van de

  toegankelijkheid van onderwijs en banen. Deze tramlijnen vervullen dus een cruciale functie in het

  tegengaan van de tweedeling in de maatschappij en zorgen ervoor dat (vervoers)armoede wordt

  teruggedrongen. Opheffen zal er toe leiden dat mensen die het al niet makkelijk hebben, nog meer

  de toegang tot de maatschappij wordt ontzegt, met alle gevolgen van dien.

  Kortom: van deskundige mobiliteitsadviseurs bij de MRDH, RET en gemeente Rotterdam en

  beleidsambtenaren op zowel het fysieke als sociale domein bij de gemeente Rotterdam mag

  verwacht worden dat zij andere opties in beschouwing zouden hebben genomen, dan het

  rücksichtslos bezuinigen bij het opstellen van het PTT, onder het motto: een wijde blijk verruimt het

  denken!

  Duurzame mobiliteit

  Rotterdam zet in op vergroening, klimaatmaatregelen, mobiliteitstransitie, een inclusieve

  samenleving en gezondheid van haar inwoners. In dit verband verwijs ik naar het eigen beleid van de

  gemeente waar in de begroting 2023 het volgende is opgenomen: “Gelijke kansen voor

  Rotterdammers in een inclusieve samenleving. Daar zet de gemeente zich voor in. Centraal daarbij

  staan bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid”.

  Duurzame mobiliteit is nodig om de mobiliteitstransitie te realiseren en openbaar vervoer is

  daarvoor een belangrijk instrument. Uit recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit

  (KIM) blijkt, “dat de manier waarop mensen reizen nu sneller verandert dan 20 jaar geleden, vooral in

  de steden waar het ov een essentiële rol speelt. Andere factoren, waaronder de fietsvriendelijkheid en

  strikt parkeerbeleid, lijken een onderschatte invloed op het ov-gebruik te hebben. Voldoende ov-

  capaciteit en kwaliteit zijn een trekker van nieuwe reizigers, maar vooral een voorwaarde om de extra

  reizigers te kunnen vervoeren”.

  Kortom: in plaats van het wegbezuinigen van tramlijnen moet er met promotie en tariefstelling

  worden ingezet op een toename van het aantal trampassagiers. Een aantrekkelijk abonnement, zoals

  in Duitsland (klimaatticket voor € 49,=; deelstaat Berlijn: € 29,=) kan nieuwe reizigers trekken. Juist

  een stad als Rotterdam en vervoerder RET die klimaat, vergroening en duurzame mobiliteit hoog in

  het vaandel hebben staan, moeten een dergelijk product invoeren én tegelijkertijd stappen zetten

  om de automobiliteit te beperken.

  Kosten en opbrengsten

  In het PTT (tabel 2 op pagina 42) is een overzicht opgenomen van kosten en opbrengsten van de

  tramlijnen in Rotterdam. Hieruit blijkt dat de reizigersopbrengsten en de exploitatiekosten elkaar

  dekken. Het infra-onderhoud en de kapitaallasten bedragen € 45 mln. op jaarbasis. Het vervangen

  van tramlijnen door buslijnen betekent hogere exploitatiekosten voor de bus. Aan het bussysteem

  moeten ook de kosten van onderhoud en beheer van de weginfrastructuur worden toegerekend. De

  vraag is overigens ook of bij de € 45 mln. voor de traminfrastructuur geen oneigenlijke kosten zijn

  meegenomen (aanpak wegprofiel etc.). Overigens ontbreekt een navolgbare onderbouwing van de in

  tabel 2 van het PTT opgenomen kosten.

  Bij de reconstructie van de Oudedijk in 2011/2012 is veel geld gestoken in het veiliger maken van de

  infrastructuur (aanleg vrijliggende fietspaden, tramhaltes) als in de traminfrastructuur (rails en vrij

  robuuste bovenleiding). Opvallend is dat bij de reconstructie van de Oudedijk in 2011/2012 er

  trambovenleiding is aangebracht met de uitstraling van een NS-spoorlijn. Een enorme hoeveelheid

  spandraden, dit in tegenstelling tot lijn 5 in Schiebroek of lijn 4 op de Straatweg waar de rijdraad op

  eenvoudige wijze aan de spandraad is aangebracht. Juist een dergelijke bovenleiding-uitvoering als

  op de Oudedijk draagt bij aan hoge onderhoudskosten en investeringslasten en werkt

  kostenverhogend voor de tramexploitatie.

  Tenslotte: de investeringen voor het PTT zijn geraamd op € 50 tot € 60 mln. U zult het met mij eens

  zijn dat de realiteit is dat investeringslasten altijd hoger uitvallen. Uitgaande van een percentage van

  25% kostenverhoging bedragen de investeringslasten € 63 tot € 75 mln. (!). De bezuinigingsopgave

  van de MRDH bedraagt € 4,0 mln/jaar. Dit betekent dat de exploitatie van de lijnen 4, 7 en 8 nog

  minstens 15 tot ca. 20 jaar gecontinueerd kunnen worden!

  Infrastructuur

  De MRDH schrijft in het persbericht van 7 februari jl. dat straten waar de tram verdwijnt groener en

  duurzamer zullen worden. De MRDH is geen wegbeheerder, dat is de gemeente. Daarnaast is het een

  drogreden dat een straat waar geen tram (meer) rijdt groener is… In het PTT en de Collegebrief is

  aangegeven dat in een stadstraat waar een tram rijdt geen snelheidsremmende maatregelen

  (drempels, plateau) kunnen worden aangelegd. Busreizigers (en chauffeurs!) zitten echter niet te

  wachten op een busreis over drempels, terwijl de tram als natuurlijke snelheidsremmer fungeert. Er

  zijn echter goede voorbeelden waar tram, fietsverkeer en (beperkt) autoverkeer goed samengaan,

  zoals de Sarphatistraat in Amsterdam en diverse tramtrajecten in Brussel.

  Daarnaast het punt over veiligheid en fietsers. Er wordt genoemd dat, net als op de Nieuwe

  Binnenweg, de tramrails onveilig zijn voor fietsers. Maar op een klein stukje Vlietlaan na, rijdt de

  fietser nergens direct naast of op de trambaan, maar overal op eigen fietspad. In tegenstelling tot

  bijvoorbeeld de Oostzeedijk, waar de tram wel blijft. Bovendien zijn Rotterdammers al meer dan 100

  jaar gewend aan het fietsen in straten waar de tram rijdt.

  Voorbeeld: de Oudedijk is 10 jaar geleden volledig heringericht en voorzien van geasfalteerde

  vrijliggende fietspaden. Als lijn 7 daar verdwijnt en de tramrails worden verwijderd ontstaat er voor

  het autoverkeer een racebaan; het lijkt mij volstrekt onrealistisch dat er van de Oudedijk een groene,

  30 km/u straat wordt gemaakt (conform Duurzaam Veilig: Erftoegangsweg), omdat fietsers dan op de

  rijbaan moeten fietsen en de kwalitatief goede én veilige fietsvoorziening wordt verwijderd. Dit

  zullen inwoners, weggebruikers (met name fietsers), ouders met jonge kinderen en actieve senioren

  niet begrijpen, en neem ik aan u ook niet!

  Kortom: dit is het paard achter de wagen spannen!

  Op bijgaande kaarten zijn de tramlijnen volgens het PTT (in zwart) opgenomen; in rood de vervallen

  tramtrajecten. Daarnaast (in gestippeld rood) de tramtrajecten die er nog wel zijn maar niet meer in

  de reguliere dienst gebruikt worden. Ik kom tot schrikbarende aantallen: ca. 13 km wordt opgeheven

  in het kader van het PTT en er ligt ruim 6,5 km “ongebruikte” tramrails in Rotterdam. Dit alles op de

  Rechter Maas Oever (RMO). Kortom: kwalitatief goede railinfrastructuur die een belangrijke impuls

  kan geven aan het realiseren van het duurzame mobiliteitsbeleid van de gemeente, het vergroenen

  en leefbaarder maken van de prachtige stad Rotterdam maar die er ongebruikt bij ligt! Verspilling

  van geld en infrastructuur. Op zuid zijn er nauwelijks aanpassingen.

  De bus als alternatief

  In het PTT wordt gesproken over alternatieve vormen van vervoer op trajecten waar de tramlijnen 4,

  7 en 8 het veld moeten ruimen. Zo gaat er een nieuwe buslijn 50 (zie kaartbeeld 1 op pagina 5) rijden

  over de Gordelweg naar station Noord. Lijn 50 rijdt vanaf de Oudedijk via de Jericholaan naar de

  Kralingse Plaslaan en Boezemlaan: in de Jericholaan (30 km/u!) liggen verkeersdrempels en bij de

  Kralingse Plaslaan moet voorrang worden verleend aan het autoverkeer. Bewoners van de

  Jericholaan zitten niet te wachten op een bus in hun straat …. Maar waar lijn 7 moet wijken vanwege

  fileproblematiek, wordt er als alternatief voorgesteld om deze busverbinding in te stellen via één van

  de meest filegevoelige doorgaande wegen van Rotterdam! Onbegrijpelijk!!

  Het argument dat de bus beter in “groene straten” past (30 km/uur) snijdt geen hout. Een bus heeft

  meer ruimte nodig dan de tram en scoort in klantwaardering in veel gevallen lager dan een tram.

  Daarnaast wordt de bus aangeprezen (zie de brief van het College van 22 maart jl.) als een flexibel

  alternatief. Dat is juist een negatief punt van de bus. Routewijzigingen zijn makkelijk te introduceren

  en opheffen ook… De tram is een structurerend element in de ruimtelijk ordening hetgeen betekent

  dat het voor bewoners duidelijk is dat waar tramrails liggen, er ook daadwerkelijk een tram rijdt! Als

  we naar andere plekken in Rotterdam kijken waar bussen als vervanging voor trams werden

  geïntroduceerd, dan zijn deze buslijnen wegbezuinigd, zoals in Crooswijk, waar lijn 38 in tegenstelling

  tot tramlijn 15 vroeger, ’s avonds niet meer rijdt en overdag slechts om het half uur.

  Reistijd

  Op pagina 21 van het PTT is aangegeven dat de gemiddelde snelheid van de tram is gedaald van 18,5

  km/u in 2005 naar 17,6 in 2015. Wanneer ik van de tram in Rotterdam gebruik maak valt mij op dat

  de tram geen (absolute) prioriteit (meer!) heeft bij verkeersregelinstallaties (VRI’s), zoals het

  Hofplein, Oostplein, Stadhoudersweg/Schiekade en op de Bergweg. In het verleden had de tram

  prioriteit op het Hofplein en ook op de Schiekade. Mij is onbekend waarom deze

  reistijdbevorderende maatregel is teruggedraaid. Om het gebruik van de tram te stimuleren, de

  exploitatiekosten terug te dringen is het geven van prioriteit bij VRI’s een voorwaarde. Het beleid om

  de tram bij VRI’s prioriteit te verlenen past in het gemeentelijk beleid om de mobiliteitstransitie met

  concrete maatregelen inhoud te geven. Voorbeeld: in een stad als Groningen heeft het streek- en

  stadsbusvervoer absolute prioriteit VRI’s wat zorgt voor een snellere reistijd zodat op de

  busexploitatie bespaard kan worden.

  Ten aanzien van reistijd kan worden opgemerkt dat dit tegenwoordig een minder belangrijk aspect

  voor reizigers is dan in het verleden. Met de komst van smartphones (what’s app), tablets (mail

  checken) etc. is reistijd vaak werktijd geworden.

  Verkeersveiligheid

  In het PTT staat op pagina 22 een paragraaf over verkeersveiligheid en wordt gesteld dat de tram bij

  een aantal wegen met straatspoor betrokken is bij ongevallen. Er ontbreekt echter een navolgbare

  onderbouwing in het PTT: type ongeval (tram-fiets, tram-auto of tram-voetganger), afloop (dodelijk,

  gewond, materiële schade) etc. Wat mij opvalt is dat verkeersveiligheid NU als argument gebruikt

  wordt om de tram uit de genoemde straten (Nieuwe Binnenweg, Oudedijk, Bergweg, Bergse

  Dorpsstraat, Kleiweg en Zaagmolenstraat) te verwijderen, terwijl dit in het verleden nooit als

  argument is genoemd om te praten over opheffing van de tram in deze straten.

  De Nieuwe Oever verbinding (NOV)

  In het kader van de Nieuwe Oeververbinding (NOV) wordt ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer

  tussen de metrostations Kralingse Zoom en het Zuidplein. De inzet van een nieuwe tramlijn op deze

  verbinding biedt kansen om deze te koppelen aan lijn 7. Een klein stukje nieuwe tramrails moet

  worden aangelegd tussen de ’s Gravenweg/Burg. Oudlaan en de Kralingse Zoom. Hiervoor is ruimte

  beschikbaar; overwogen kan worden om de ’s Gravenweg af te sluiten van de Kralingse Zoom, zodat

  er minder doorgaand verkeer van de ’s Gravenweg en Oudedijk gebruikt maakt. Het doortrekken van

  lijn 7 naar het metrostation Kralingse Zoom biedt kansen voor de realisering van een multimodale

  OV-hub met tram, metro en Park Shuttle. Een belangrijk argument om de NOV te realiseren is de

  ontlasting van het drukke metrostation Beurs. Juist lijn 7 kan hierin een belangrijke bijdrage leveren,

  door metroreizigers bij Kralingse Zoom (of Oostplein) te laten overstappen op lijn 7 die rechtstreeks

  via de Oudedijk en Goudsesingel naar het Centraal Station rijdt.

  Stremmingen en omleidingen

  In het PTT wordt geen rekening gehouden met omleidingsroutes: wanneer er stremmingen zijn op

  bijvoorbeeld de Honingerdijk/Oostzeedijk is er in het PTT geen alternatieve route voor de tram; met

  het handhaven van lijn 7 is die mogelijkheid er wel en kunnen reizigers vanaf het

  Oostplein/Goudsesingel met lijn 7 reizen.

  Cultuur en toerisme

  Veel inwoners van Kralingen en Hillegersberg, waaronder senioren, gebruiken de lijnen 4 en 7 om

  culturele instellingen in het centrum te bezoeken, waaronder de Schouwburg, de Doelen, bibliotheek

  en bioscoop, etc. Daarnaast betekent het opheffen van lijn 7 naar het Scheepvaartkwartier dat de

  Spido, maar ook de Waterbus (!) niet meer bereikbaar is met de directe tramverbinding, lijn 7. Dit

  betekent dat de Spido voor mensen buiten Rotterdam minder goed bereikbaar wordt. En er ontstaat

  een “gat” in de verbinding van forenzen die met de Waterbus uit bijvoorbeeld Dordrecht of

  Ridderkerk komen en naar het centrum reizen.

  Ook op een belangrijk toeristisch product van Rotterdam, de toeristische tramlijn 10 van ROMEO, zal

  het verwijderen van tramrails grote gevolgen hebben.

  Enkele opmerkingen bij de lijnen 4, 7 en 8

  Zonder volledig te zijn, heb ik hieronder een aantal opmerkingen opgenomen met betrekking tot de

  lijnen 4, 7 en 8. Op de opheffing van lijn 4 (Heemraadsplein – Marconiplein), 8 (Spangen) en 7

  (Scheepvaartkwartier) ga ik hier niet in.

  Lijn 7 (Kralingen)

  Eén van de uitgangspunten van het PTT is het versnellen van de tram door de tramlijn te strekken en

  een korte route te geven. Dit is wat in het verleden met lijn 7 is misgegaan doordat sinds 2006 via het

  Oude Noorden wordt gereden. De rechtstreekse verbinding via de Boezemweg, Goudsesingel en

  Pompenburg naar het Centraal Station moet weer worden hersteld.

  Lijn 8 (Kleiwegkwartier)

  Door aanleg van een kort trajectgedeelte tussen de Kleiweg, Ringdijk en Melanchtonweg kan een

  rechtstreekse verbinding met het Randstadrail station Melanchtonweg worden gerealiseerd.

  Hierdoor kan een rechtstreekse lijn 8 rijden tussen Randstadrail Station Melanchtonweg – Ringdijk –

  Kleiweg en verder route lijn 8 via Crooswijksestraat – Boezemstraat – Boezemweg metrostation

  Oostplein (Dit in combinatie met de bij lijn 7 beschreven route).

  Lijn 4 (Hillegersberg)

  In de nieuwste plannen (zie brief van het College) wordt lijn 4 vervangen door een busverbinding

  tussen Hillegersberg en het Centraal Station. Dit is verspillen van gemeenschapsgeld want er ligt een

  prima tramtracé over de Straatweg. Het argument dat de Bergse Dorpsstraat te smal en te gevaarlijk

  is, geldt in sterkere mate voor de bus. En het kan toch niet zo zijn dat precies 100 jaar geleden de

  tramlijn naar Hillegersberg is aangelegd en nu met één pennenstreek in het PTT wordt opgeheven!

  Slot

  Ik hoop van ganser harte dat u als Raad niet instemt met de Collegebrief en het concept PTT 2030. Ik

  heb hiervoor in mijn brief voldoende argumenten aangedragen. Bovendien heb ik alternatieven

  aangegeven om te kunnen voldoen aan de bezuiniging van € 4,0 mln. per jaar. En u kent het

  spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

  Daarom hoop ik dat u en ik straks kunnen zeggen: het PTT 2030: DIT IS WAT HIER NIET GEBEURT!

  Met vriendelijke groet uit Groningen,

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  5 april 2024 at 08:00

  In een laatste poging het voorgenomen besluit om tram 7 niet meer te laten rijden naar het Willemsplein is het volgende advies geschreven (https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/82ca12dd-e058-433c-a7dc-ae10e91e3cf7?documentId=aaf5024c-e51a-400e-b758-36685b953861):

  Datum: 4 april 2024

  Per email verzonden

  Aan het college van burgemeester en wethouders

  Postbus 70012

  3000 KP ROTTERDAM

  Geacht college,

  U heeft ons gevraagd om te adviseren over de concept Vervoersplannen voor de RET

  2025. Gezien de korte reactietermijn hebben wij niet de mogelijkheid gehad om

  uitgebreide consultatie met onze wijkbewoners te doen.

  Wel willen wij nogmaals u wijzen op ons advies op het toekomstvast Tramnet 2030

  (23bb001684) waarin wij pleiten voor het behoud van een tramverbinding met het

  Scheepvaartkwartier. Ook in dit concept vervoersplan lezen wij het voornemen om tramlijn

  7 niet langer het Scheepvaartkwartier te bedienen. Wat ons betreft gezien de

  ontwikkelingen van deze wijk qua bewoning, toeristische bestemming en met horeca een

  slechte zaak.

  Wij wijzen hierbij ook nogmaals op de petitie vanuit deze wijk om tramlijn 7 te behouden

  (23bb008800) en de oproep gedaan in het Rotterdam gedeelte van het Algemeen

  Dagblad (Ook het toeristisch hart van Rotterdam ziet ‘zijn’ trams verdwijnen door nieuwe

  RET-plannen | Rotterdam | AD.nl)

  Wij uiten hierbij nogmaals onze zorgen en spreken onze steun uit voor de oproepen van

  de bewoners en ondernemers van deze prachtige wijk om goed bereikbaar te zijn en te

  blijven. Wij hebben kennis genomen van de reactie van uw college op deze adviezen en

  oproepen. Echter blijven wij twijfels houden bij het argument rondom de reizersaantallen

  die te laag zijn om deze wijk te bedienen aangezien deze cijfers veelal gebaseerd zijn op

  een tijd voordat ontwikkelingen zoals de Zalmhaventoren en de grotere toeristische

  aantrekkingskracht van deze wijk echt op stoom zijn gekomen.

  Wij worden graag op de hoogte gehouden van de voortgang en de monitoring.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek,

Page 2 of 2

Log in to reply.