Home Forums Bereikbaar Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland Reply To: Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  12 februari 2023 at 11:55

  Als reactie op uw vragen mbt het conceptplan Toekomstvast Tramnet 2030, kan ik u het volgende mededelen:

  Ad vraag 1 en 2:

  Mijns inziens bevat het conceptplan geen enkel voordeel tov de huidige situatie doch uitsluitend nadelen! Ik vind het onbegrijpelijk dat in het conceptplan het (vrijwel) gehele Scheepvaartkwartier zonder openbaar vervoer komt te zitten en met name dat gedeelte waar zich een grote concentratie van woonflats bevindt met permanente bewoners. Een ieder die gebruik wil maken van het openbaar vervoer zal nu een aantal honderden meters in het ongunstigste geval moeten lopen! Voor mensen die slecht ter been zijn, die een longziekte dan wel een hartkwaal hebben of anderszins hulpbehoevend zijn, is de wijk lopend verlaten op weg naar de dichtstbijzijnde halte (vrijwel) onmogelijk. Een alternatief is dan om met eigen auto dan wel met een taxi de wijk te verlaten, wat slecht is voor het milieu. Tezamen met de inzet van wijkbusjes zal dit leiden tot toegenomen autoverkeer in de wijk, waar dit nu al regelmatig tot verstoppingen leidt. Ook jaagt eigen vervoer of taxivervoer de mensen onnodig op kosten. Met het oog op de vergrijzing zal de categorie mensen die naar alternatief vervoer moet uitwijken bovendien uitsluitend toenemen.

  Een rampzalig vooruitzicht dus en een onzinnig voorstel.

  Als reactie op de vragen 3 en 4 kan ik u uitsluitend voorstellen de situatie te laten zoals hij is, waarbij in ieder geval het gedeelte van lijn 7 binnen het Scheepvaartkwartier behouden blijft.