Home Forums Bereikbaar Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland Reply To: Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  14 februari 2023 at 13:30

  Ik zie geen enkel voordeel voor het gebied en/of haar inwoners.

  De nadelen zijn legio. Ik noem er een paar:

  • Het gebied heeft nu (met
   name in de lange spitsuren) al een groot probleem mbt de mogelijkheden om
   de wijk uit of in te komen. Na de bouw van de Zalmtoren is dat nog veel
   verder verslechterd. Het voorgenomen besluit maakt de verbinding met CS
   aanzienlijk langzamer en zal nog meer druk op de veel te kleine toe- en uitgang
   voor auto’s van de wijk veroorzaken. Deze verschraling van het OV zal
   onvermijdelijk een groter auto-gebruik triggeren waardoor de
   bereikbaarheid nog verder verslechterd.
  • Het groeiende toerisme
   in Rotterdam richt zich deels op de Erasmusbrug en de Spido. Inkomende
   toeristen hoeven slechts de goed tram te kiezen. Als dit voorgenomen
   besluit wordt aangenomen dan zullen (met name in het seizoen) grote
   groepen niet-Rotterdammers gaan dwalen door de wijk of zelfs helemaal
   verdwalen. Beiden geeft overlast voor de bewoners.
  • Lijn 7 slingert door het
   Scheepvaartkwartier en zet mensen dus dicht bij hun voordeur af. Met name
   voor de senioren is dat plezierig. Immers; de veiligheid in de binnenstad
   is de laatste 10 jaar niet bepaald toegenomen. Rondhangende niet-Scheepkwartierders
   geven ’s avonds een indringend gevoel van onveiligheid. Het afsluiten van
   de wijk voor het OV zal met name senioren nopen om na zonsondergang binnen
   te blijven.
  • In algemene zin is het
   bijzonder om te zien dat B&W zich inspant om de stad auto-luw te maken
   en tegelijkertijd het OV wil verschralen.. Wij zijn het met beide
   beleidsvoornemens niet eens, maar het is bijzonder om te zien dat dit
   college dat allebei tegelijk wil doen..

  Wij zien niet echt een manier om de nadelen te ondervangen en pleiten ernstig voor het handhavcen van lijn 7. Mocht het college zijn zin doordrijven dan is vergroting van de in- en uitgang de wijk in en uit voor het autoverkeer onontkoombaar daar anders het verkeer naar en van het Vasteland volledig vast zal lopen en het vrijwle de hele dag “spitsuur” zal worden.

  Ik wens jullie succes met het tegenhouden van deze destructieve voorgenomen beslissing.