Home Forums Bereikbaar Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland Reply To: Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  15 maart 2023 at 07:31

  Beste Metropoolregio, RET en gemeente Rotterdam,

  Dank u voor de mogelijkheid om een reactie te geven op de plannen voor een “toekomstvast
  tramnetwerk”. Dit is mijn persoonlijke reactie als centrumbewoner van Rotterdam en regelmatig
  gebruiker van de tram.

  1. Inleidende opmerkingen

  a. De titel van uw document luidt: “toekomstvaste tramnet”. De geschiedenis leert ons, dat het
  tramnetwerk in het verleden zeer vaak is veranderd. Wie herinnert zich nu nog een tram op
  de Beukelsweg of de Bergselaan naar het Lisplein? Wat u nu als toekomstvast presenteert, is
  over 10 jaar weer achterhaald. De stad en de regio blijven zich ontwikkelen, de
  vervoersbewegingen veranderen. Dus is het goed dat u het OV-netwerk daarop aanpast,
  maar toekomstvast is uw voorstel zeker niet.

  b. Ik schrik er van dat u de meeste stadstramlijnen uit de roulatie wilt nemen. Juist nu de
  gemeente Rotterdam de stad autoluw maakt en graag ziet dat bewoners en bezoekers veel
  meer van het openbaar vervoer en de fiets gebruik gaan maken, gaat u drastisch in de
  stadstramlijnen schrappen. Dat rijmt niet met elkaar.

  c. Ik schrik van het gebrek aan ambitie in uw document: een gemiddelde snelheidsverhoging
  van 17 kilometer naar 21 kilometer per uur blijft een slakkengang. Nu snap ik, waarom ik in
  veel situaties op de fiets sneller ben dan met de tram!!!

  d. De stadstramlijnen zijn sowieso wat trager door belemmeringen van het andere verkeer, dus
  door deze lijnen op te heffen, gaat de gemiddelde snelheid van het resterende tramnetwerk
  sowieso omhoog zonder dat dit u inspanning kost.

  e. Ik vind het jammer, dat u voor dit plan niet kijkt naar het geheel van OV-lijnen: trein, metro,
  waterbus en bus. Pas door het hele OV-netwerk in ogenschouw te nemen en ook de
  toekomstplannen daarvoor mee te nemen, kunt u een goed oordeel vellen over het
  tramnetwerk. Zo kan ik me bij voorbeeld voorstellen, dat het eventueel opheffen van de tram
  naar Het Kasteel pas in ogenschouw wordt genomen, wanneer er een alternatief is in de
  vorm van een station “Van Nelle”.

  f. U moet ook rekening houden met de nieuwe brug over de Maas tussen De Esch en
  Feijenoord. Volgens het gemeentebestuur zou hier een tram moeten komen. Hopelijk komt er
  op dit traject echt een tram. Daarmee moet u ook nu al in uw plan hier rekening houden, bij
  voorbeeld door de route van de nieuwe lijn te bepalen, delen van een nieuwe lijn aan te
  leggen en nieuwe trams te bestellen. Daarmee moet u niet wachten, totdat die brug er ligt.

  2. Opmerkingen bij tramlijn 4

  – Ik vind het een slecht plan om tram 4 niet verder dan Station Noord te laten rijden.

  Reizigers naar Hillegersberg moeten overstappen op een bus of via bus 35 naar
  metrostation Melanchtonweg reizen. Overstappen doen reizigers niet graag. Het
  betekent extra wachten in kou en regen en is al helemaal niet handig als je minder goed
  ter been bent of met een kinderwagentje reist. Dat betekent dat u de helft van de
  reizigers verliest. Bus 35 is geen goed alternatief, want de bus loopt steevast vast tussen
  het autoverkeer op de drukke Molenlaan. Wellicht dat na 2025 enige verbetering van
  deze congestie optreedt na oplevering van de A16.
  De Straatweg heeft nu geen eigen perrons bij de tramhaltes, maar die kunnen wel
  aangelegd worden. Er is ruimte genoeg. Op de veel smallere Noordsingel, de Oudedijk en
  de Nieuwe Binnenweg zijn deze perrons er ook gekomen.

  – Tram 4 op de Nieuwe Binnenweg!

  Voor wat betreft het idee om tram 4 niet meer op de Nieuwe Binnenweg te laten rijden,
  verdenk ik u van een salamitactiek. Eerst kort u “tijdelijk” lijn 4 in tot het Heemraadsplein
  en rijdt u niet meer het volledige traject tot Marconiplein. Vervolgens constateert u, dat
  tram 4 op het ingekorte stuk te weinig reizigers trekt. Goh, hoe zou dat nu komen? U zegt
  ook dat op dit deel van de lijn de passagiers maar enkele haltes meerijden, maar waarom
  is dat een probleem? Dit geeft juist aan, dat de tram in een behoefte voorziet!
  Het klopt, dat de Nieuwe Binnenweg, met name het gedeelte tussen Lage Erfbrug en
  ’s Gravendijkwal qua verkeer hopeloos is. Als fietser vermijd ik deze route vanwege het
  smalle wegprofiel, de hopeloze drukte, het (parkeer) gedrag van automobilisten, de vrees
  met de fietsband in de tramrails klem te raken en te vallen. In plaats van de tram te
  skippen, pleit ik ervoor om vooral het autoverkeer te beperken. Om meer ruimte te
  scheppen, zou het tramverkeer ook over één spoor kunnen worden geleid, zoals dat bij
  voorbeeld in de Leidsestraat en de Utrechtsestraat in Amsterdam gebeurt. Als u
  desondanks besluit om de tramlijn op de Binnenweg te laten verdwijnen, moet u ook snel
  de rails verwijderen en toch het autoverkeer serieus beperken anders blijft het hier
  hopeloos fietsen.

  – Eendrachtsplein

  In uw plannen zou de tram moeten rijden tot Eendrachtsplein, maar waarom u voor deze
  eindhalte hebt gekozen, maakt u niet duidelijk. De tram kan nu op Eendrachtsplein niet
  keren. De RET heeft geen tweerich
  tingstrams. De aanschaf van tweerichting trams voor
  deze lijn is natuurlijk ook een op
  tie, maar kost vele jaren en veel geld. Om terug te komen
  bij uw salamitac
  tiek, is het dan makkelijker om tram 4 tot het Centraal Station te laten
  rijden, want rich
  ting Eendrachtsplein rijdt er toch al een andere lijn. En ach de pessimist
  in me zegt, dat vervolgens dat kleine ritje tussen Rotterdam Centraal naar sta
  tion Noord,
  tja dat kan daarna natuurlijk ook wel weg.

  – Conclusie

  Uit bovenstaande is duidelijk, dat ik voor handhaving van tram 4 vanaf de Molenlaan naar
  in elk geval het Heemraadsplein, maar liever tot het Marconiplein ben.

  3. Opmerkingen bij tramlijn 7

  – Tram 7 (of tram 4) moet naar het Willemsplein blijven rijden

  In mijn visie moet er een tram naar het Willemsplein blijven rijden. Dan is er voor
  reizigers een goede connec
  tie met de Waterbus en voor bezoekers met de Spido en het
  Wereldmuseum. Er komen ook steeds meer mensen in het Scheepvaartkwar
  tier te
  wonen. Tram 4, die in uw plannen tot Eendrachtsplein moet rijden, is ook een goede
  keuze. Welke lijn deze verbinding verzorgt, doet er niet toe. Het Willemsplein wordt ook
  gebruikt door de historische lijn 10, dus dit traject moet sowieso in stand blijven.

  – Tram 7 moet door Kralingen blijven rijden

  Regelmatig reis ik tussen het centrum en Kralingen naar onder andere het Kralingse Bos.
  De halte van tram 7 is voor mijn deur en de tram levert me direct af op mijn bestemming,
  meestal halte Mecklenburgerlaan of Essenlaan.
  Misschien zeggen uw sta
  tistieken iets anders, maar ik zie dat tram 7 meestal goed is
  bezet. U schrijft dat het traject door Kralingen wel weg kan, omdat ook de metro hier
  rijdt. Dat klopt maar heel gedeeltelijk. Tram en metro hebben maar één
  corresponderende halte: Voorschoterlaan. Tram 7 bedient ook Kralingen West. In de
  omgeving van de haltes Jericholaan, Vlietlaan en Boezemsingel met onder andere
  woonzorgcentrum Hoppesteyn en de seniorenwoningen van de Koninginnetoren bedient
  de tram zo’n 4.300 adressen, ruim 10.000 bewoners. Als tram 7 verdwijnt, is er geen
  ander openbaar vervoer voor de bewoners in deze buurt, want de metro komt hier niet.

  – Maak tram 7 sneller

  Tram 7 kan veel sneller worden gemaakt door de tram via de Goudsesingel te laten
  rijden. Nu loopt de tram vast in de Jonker Fransstraat voor dubbel geparkeerde
  bezorgbussen en raken fietsers bij het verkeerslicht Jonker Fransstraat / Goudsesingel
  tussen tram en autoverkeer klem. Ook het kruispunt Linker Rottekade / Crooswijksestraat
  bij de Zaagmolenbrug vormt voor alle weggebruikers een gevaarlijke oversteek.
  Daarnaast vormt de Pijperstraat net zo’n flessenhals als de Zaagmolenstraat, waar tram,
  auto’s en fietsers elkaar enorm hinderen en basisschoolleerlingen op de fiets door de
  chaos moeten laveren. Geert Kloppenburg heeft deze situa
  tie gefilmd; zie:
  https://youtu.be/-CVXa4ynhFE. De problema
  tiek in de Pijperstraat is op te lossen. Want
  waarom moet er zo nodig aan beide kanten geparkeerd worden? De parkeerplaatsen
  kunnen plaatsmaken voor een veilig fietspad.

  – Tram 7 naar Nieuw Kralingen is problematisch

  In uw voorstel wilt u tram 7 vanaf de Pijperstraat naar het noorden laten rijden. Dan
  blijven de hierboven genoemde knelpunten bestaan. Het is ook de vraag of een tram
  naar Nieuw Kralingen voldoende reizigers gaat opleveren. Het vervoerspoten
  tieel van
  deze nieuwe buurt met zo’n 800 woningen, dus ± 2.000 bewoners met vermoedelijk een
  hoog autobezit, is waarschijnlijk niet zo groot en alleen
  tijdens mooie zomerdagen zal de
  tram wat meer reizigers trekken van / naar het Kralingse Bos. Om dit te realiseren moet u
  veel inspanning verrichten, want er liggen nu geen rails naar het bos. Het plan voor
  Nieuw Kralingen voorziet niet in een tram, dus dat betekent ook aanpassing van het
  bestemmingsplan en waarschijnlijk ook weerstand van de bewoners van deze nieuwe
  buurt.
  Bus 38 bedient Crooswijk ook, maar beter en fijnmaziger en kan met een ommetje ook
  Nieuw Kralingen bedienen. De bus is sneller en wendbaarder dan de tram, maar bus 38 is
  niet zo betrouwbaar. De bus rijdt nu maar 2x per uur, ritten naar Crooswijk vallen de
  laatste
  tijd regelmatig uit en de bus rijdt niet meer op zondag. Met een veel betere
  dienstregeling en eventuele grotere dubbelgelede bussen kan bus 38 naar Crooswijk net
  zo goed tram 7 naar Nieuw Kralingen vervangen.

  – Een “snelle” bus 50 tussen Melanchtonweg en Kralingen biedt geen soelaas

  Voor Kralingen biedt een bus naar Metro Melanchtonweg geen oplossing. U zegt dat deze
  bus een snellere verbinding met Den Haag Centraal oplevert. U zegt dat nu de snelste
  route via Schiedam Centrum in 51 minuten mogelijk is. Dat klopt niet. De snelste route
  van Kralingen naar Den Haag Centraal loopt via sta
  tion Blaak, waar je op de trein kan
  overstappen. Deze route kan volgens de reisplanner in 47 minuten worden afgelegd,
  maar soms ook al in 43 minuten. Een overstap op metro E via Beurs is vrijwel net zo snel.
  Veel reizigers zullen via Beurs rich
  ting Den Haag Centraal reizen, omdat dit goedkoper is
  en voor een reis met de metro en de NS twee abonnementen of kaartjes nodig zijn.
  Deze bus zal ook regelma
  tig vastlopen op de Gordelweg en in het Muizengaatje. Nu al is
  er regelma
  tig congestie op de Gordelweg en dat wordt straks alleen maar meer als het
  verkeer vanaf de Verlegde Bosdreef via de Gordelweg moet rijden. Ook het Muizengaatje
  (de onderdoorgang bij Sta
  tion Noord) is een berucht congestiepunt.

  4. Opmerkingen bij tramlijn 24

  – Tram 24 moet sneller

  Regelmatig reis ik tussen Rotterdam Centrum en Vlaardingen – Holy. Soms doe ik dat met
  tram 24. Handig, want de tramhalte Stadhuis is vlakbij mijn huis. Onhandig, want de
  tramlijn is veel te traag. De tram ondervindt veel vertraging op de West-Kruiskade. Druk
  verkeer en dubbel geparkeerde auto’s zijn de oorzaak en de handhaving is onvoldoende.
  Soms staat ook nog eens de Mathenesserbrug open. Met de fiets, soms in combina
  tie
  met de metro, ben ik sneller.

  – Verbeter de overstap op Nieuwland

  De overstap op metrostation Nieuwland van metro op de tram en andersom is onhandig.
  De halte was vroeger onder het sta
  tion, zodat je makkelijk kon overstappen, maar al weer
  een hele
  tijd geleden is de tramhalte verplaatst naar het noorden. Wie dit heeft verzonnen en bestuurlijk heeft goedgekeurd, zit waarschijnlijk alleen in de auto. De
  overstap moet echt beter!

  Tot slot

  Geen woorden, maar daden, schrijft u in uw plan. Ik hoop, dat u uw woorden nog eens zult
  heroverwegen, voordat u tot daden overgaat, want aan uw plan zitten serieuze nadelen. De reiziger
  op 1, 2 en 3, wordt wel gezegd over het openbaar vervoer. Ik hoop dat u dat uitgangspunt beter ter
  harte neemt, dan u nu in dit plan doet. Ik ben benieuwd naar uw reac
  tie op mijn brief en naar het
  definitieve plan.