Home Forums Bereikbaar Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland Reply To: Bewoners zijn tegen nieuw plan: Tram 7 niet meer naar Willemsplein, alleen lijn 8 met halte op Vasteland

 • Wijkraad Centrum

  Administrator
  5 april 2024 at 08:00

  In een laatste poging het voorgenomen besluit om tram 7 niet meer te laten rijden naar het Willemsplein is het volgende advies geschreven (https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Reports/Document/82ca12dd-e058-433c-a7dc-ae10e91e3cf7?documentId=aaf5024c-e51a-400e-b758-36685b953861):

  Datum: 4 april 2024

  Per email verzonden

  Aan het college van burgemeester en wethouders

  Postbus 70012

  3000 KP ROTTERDAM

  Geacht college,

  U heeft ons gevraagd om te adviseren over de concept Vervoersplannen voor de RET

  2025. Gezien de korte reactietermijn hebben wij niet de mogelijkheid gehad om

  uitgebreide consultatie met onze wijkbewoners te doen.

  Wel willen wij nogmaals u wijzen op ons advies op het toekomstvast Tramnet 2030

  (23bb001684) waarin wij pleiten voor het behoud van een tramverbinding met het

  Scheepvaartkwartier. Ook in dit concept vervoersplan lezen wij het voornemen om tramlijn

  7 niet langer het Scheepvaartkwartier te bedienen. Wat ons betreft gezien de

  ontwikkelingen van deze wijk qua bewoning, toeristische bestemming en met horeca een

  slechte zaak.

  Wij wijzen hierbij ook nogmaals op de petitie vanuit deze wijk om tramlijn 7 te behouden

  (23bb008800) en de oproep gedaan in het Rotterdam gedeelte van het Algemeen

  Dagblad (Ook het toeristisch hart van Rotterdam ziet ‘zijn’ trams verdwijnen door nieuwe

  RET-plannen | Rotterdam | AD.nl)

  Wij uiten hierbij nogmaals onze zorgen en spreken onze steun uit voor de oproepen van

  de bewoners en ondernemers van deze prachtige wijk om goed bereikbaar te zijn en te

  blijven. Wij hebben kennis genomen van de reactie van uw college op deze adviezen en

  oproepen. Echter blijven wij twijfels houden bij het argument rondom de reizersaantallen

  die te laag zijn om deze wijk te bedienen aangezien deze cijfers veelal gebaseerd zijn op

  een tijd voordat ontwikkelingen zoals de Zalmhaventoren en de grotere toeristische

  aantrekkingskracht van deze wijk echt op stoom zijn gekomen.

  Wij worden graag op de hoogte gehouden van de voortgang en de monitoring.

  Met vriendelijke groet,

  Namens de wijkraad Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek,