Actieplan Samenleven in Rotterdam

Naar aanleiding van de concept nota Samenleven in één stad – 2023-2026 van team Inclusief Samenleven van de Gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 een adviesrapport gemaakt die we graag willen delen als gerealiseerde wens.

Hierbij het voorwoord van Koen van Dijk (Directeur-voorzitter Brede Raad 010) en de 17 adviezen die wij als wijkraad delen en waar mogelijk meenemen in ons nieuwe jaaractieplan.

Voorwoord:

Samenleven kan op veel manieren inhoud krijgen. Samenleven draait voor de Brede Raad 010 in essentie om een Rotterdam, waarin iedereen met respect voor elkaars overtuigingen, meningen en uitgangspositie naast en met elkaar leeft. Er voor elkaar is, wanneer dat nodig is.

Een Rotterdam, waarin vertrouwen in elkaar en in de overheid de boventoon voert. Een stad, waarin ruimte is voor zelfontwikkeling en waar een sterk vangnet is waarop iedereen kan terugvallen én kan terugveren. Een stad van omzien naar elkaar, waarin alle verschillen tussen Rotterdammers de kracht zijn van de stad.

In de afgelopen acht jaar laten onze adviezen zien dat er nog veel werk aan de winkel is. Want niet iedereen doet mee. Niet iedereen telt mee. Niet iedereen kán mee. En niet iedereen voelt dat
hij/zij/hen erbij hoort. Kansenongelijkheid en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag.

Een grote opgave voor Rotterdam dus! Eén die zij niet alleen kan uitvoeren, maar waar zij al haar inwoners voor nodig heeft.

De 17 adviezen:

Elkaar ontmoeten
1. Stimuleer saamhorigheid en bewustwording door ontmoetingsplaatsen in te richten en deze toegankelijk voor iedereen te maken, bijvoorbeeld festivals en sportevenementen.
2. Geef uitvoering aan de in 2020 ondertekende SamenSpeelbelofte: creëer meer veilige, toegankelijke en inclusieve speelplekken voor jonge kinderen. Werk hierbij samen met 010 Toegankelijk en de Speeltuinbende. En behoud of stimuleer initiatieven als TOS en Duimdrop.
3. Faciliteer en creëer meer wijkhubs en urban spaces.
4. Zorg dat de Huizen van de Wijk bereikbaar en toegankelijk zijn en ruime openingstijden hebben.
5. Stimuleer en organiseer op regelmatige basis gesprekken en dialogen voor Rotterdammers, waardoor ontmoetingen plaatsvinden en begrip en bewustwording bloeien. Deze gesprekken dienen zoveel als mogelijk in een veilige setting te gebeuren. Idealiter faciliteert de gemeente Rotterdam deze per wijk bij/door (informele) organisaties die het vertrouwen hebben van Rotterdammers.

Toegang
6. Maak informatie over mogelijke ondersteuning begrijpelijker, makkelijker aan te vragen en overzichtelijker. En maak sensitief werken en omgaan met verschillende Rotterdammers onderdeel van de trainingen aan medewerkers van de gemeente.
7. Maak onafhankelijke cliëntondersteuning breder beschikbaar en breder bekend onder Rotterdammers.
8. Zorg voor meer uren schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk, zodat jongeren (en daarmee indirect hun ouders/verzorgers) laagdrempelig en in een vroeg stadium geholpen kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in het project met jongerenwerk in school in Amsterdam.

Bestaanszekerheid
9. Doorbreek de vicieuze cirkel van armoede; zorg dat ouders voldoende inkomen hebben.
10. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk Rotterdammers zelfstandig en naar eigen inzicht gezond kunnen leven met een sociaal netwerk, en hun leven kunnen leiden. Bied iedere Rotterdammer bestaanszekerheid.

Onderwijs
11. Verbeter de fysieke toegankelijkheid van het regulier onderwijs en voer het advies van de Brede Raad 010 over toegankelijk onderwijs uit.
12. Geef als gemeente het goede voorbeeld en besteed in het stagebeleid specifiek aandacht aan inclusie.

Werk
13. Begin in de begeleiding van Rotterdammers met een beperking naar en op de arbeidsmarkt bij wat zij wel kunnen en waar hun competenties en mogelijkheden liggen.
14. Zet door op een gemeentelijk aanstellingsbeleid gericht op diversiteit.

Wonen
15. Creëer meer toegankelijke woningen door universal design als uitgangspunt te nemen bij nieuwbouw van gebouwen en woningen.
16. Dring er bij woningcorporaties op aan dat zij woningen van Rotterdammers met een lager inkomen versneld verduurzamen.
17. Koers af op een efficiëntere en eerlijker verdeling van het bestaande en nog te bouwen woningbestand.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *